Yleisiä ranskan kielioppivirheitä ja niiden välttäminen

Yleisiä ranskan kielioppivirheitä ja niiden välttäminen

Julkaistu: 27.3.2023 Kirjailija: Juraj S.

Ollen yksi maailman puhutuimmista kielistä, ranska on monille ihmisille tärkeä kieli oppia. Olitpa sitten opiskelemassa ranskaa liikeasioita, matkustamista tai henkilökohtaista kiinnostusta varten, on monia yleisiä kielioppivirheitä, joita oppijat tekevät.

Kieliä voi oppia läpi elämän, mutta nuorena aloittaminen tuo lapselle monia etuja. Jos haluat oppia tästä lisää, lue tämä blogikirjoitus aiheesta "Varhaisen kieltenopiskelun merkitys".

Tässä blogipostauksessa käsittelemme joitakin yleisimpiä ranskan kielen kielioppivirheitä ja annamme vinkkejä niiden välttämiseen.

Keskustelemme ranskan kielen kielioppivirheistä.

Artikkeleiden käytön unohtaminen

Yksi yleisimmistä virheistä, joita ranskanoppijat tekevät, on artikkelien käytön unohtaminen. Ranskassa kaikki substantiivit vaativat artikkelin, vaikka substantiivi olisikin luettelematon substantiivi, kuten "vesi". Ranskan kielessä on kahdenlaisia artikkeleita: määräisiä artikkeleita (le, la, les) ja epämääräisiä artikkeleita (un, une, des).

Oikein artikkelin käyttäminen on olennaisen tärkeää, jotta voit kommunikoida tehokkaasti ranskaksi. Määräisen artikkelin le, la ja les käyttö vastaa englannin kielen käyttöä "the", kun taas epämääräisen artikkelin un, une ja des käyttö vastaa englannin kielen käyttöä "a" tai "an". Esimerkiksi:

 • La voiture est rouge. (Auto on punainen.)
 • Un livre est sur la table. (Kirja on pöydällä.)
 • Les étudiants sont dans la classe. (Oppilaat ovat luokassa.)
 • Des fleurs sont dans le jardin. (Jotkut kukat ovat puutarhassa.)

Adjektiivien ja adverbien sekoittaminen

Toinen yleinen virhe on adjektiivien ja adverbien sekoittaminen. Adjektiivit kuvaavat substantiiveja, kun taas adverbit kuvaavat verbejä, adjektiiveja ja muita adverbejä. Ranskassa adjektiivit tulevat yleensä kuvaamansa substantiivin jälkeen, kun taas adverbit tulevat kuvaamansa verbin tai adjektiivin jälkeen.

Adjektiivien käyttäminen oikein on olennaista, jotta substantiivit voidaan kuvata ranskaksi tarkasti. Esimerkiksi:

 • Le chat noir. (Musta kissa.)
 • La voiture rapide. (Nopea auto.)
 • Les hommes intelligents. (Älykkäät miehet.)
 • Adverbien käyttäminen oikein on olennaista, jotta voit kuvailla ranskan kielessä verbejä, adjektiiveja ja muita adverbejä tarkasti. Esimerkiksi:

 • Il parle lentement. (Hän puhuu hitaasti.)
 • Elle chante magnifiquement. (Hän laulaa kauniisti.)
 • Le ciel est très bleu aujourd'hui. (Taivas on tänään hyvin sininen.)
 • Pronominien väärinkäyttö

  Pronominit ovat sanoja, jotka ottavat substantiivien paikan. Ranskassa on useita erityyppisiä pronomineja, kuten subjektipronomineja, objektipronomineja ja refleksiivipronomineja. Yksi yleinen virhe, jonka oppijat tekevät, on vääränlaisen pronominin käyttäminen tai pronominin unohtaminen kokonaan.

  Pronominien käyttäminen oikein on olennaisen tärkeää, jotta ranskan kielellä voidaan kommunikoida tehokkaasti. Esimerkiksi:

  • Je t'aime. (Rakastan sinua.) - "te" on objektipronomini, joka korvaa lauseessa sanan "sinä".
  • Tu me manques. (Kaipaan sinua.) - "me" on objektipronomini, joka korvaa lauseessa "minä".
  • Nous nous sommes amusés. (Meillä oli hauskaa.) - "nous" on subjektipronomini, kun taas "se" on refleksiivipronomini.

  Ser ja Est sekoittaminen

  Ranskan kielessä verbit "ser" ja "est" tarkoittavat molemmat "olla", mutta niitä käytetään eri yhteyksissä. "Ser" käytetään kuvaamaan pysyviä tai luontaisia ominaisuuksia, kun taas "est" käytetään kuvaamaan väliaikaisia tai muuttuvia ominaisuuksia.

  Oikean verbin käyttäminen on olennaista, jotta ominaisuuksia voidaan kuvata ranskaksi tarkasti. Esimerkiksi:

 • Elle est belle. (Hän on kaunis.) - "est" käytetään, koska kauneus on väliaikainen ominaisuus.
 • Elle est française. (Hän on ranskalainen.) - "est" käytetään, koska kansallisuus on väliaikainen ominaisuus.
 • Elle est grande. (Hän on pitkä.) - "est" käytetään, koska pituus on väliaikainen ominaisuus.
 • Elle est intelligente. (Hän on älykäs.) - "est" käytetään, koska älykkyys on tilapäinen ominaisuus.
 • Väärän aikamuodon käyttäminen

  Ranskan kielessä on useita eri verbien aikamuotoja, ja voi olla vaikea tietää, mitä niistä käyttää tietyssä tilanteessa. Yksi yleinen virhe on väärän aikamuodon käyttäminen, etenkin kun kyse on menneestä aikamuodosta.

  Oikein aikamuodon käyttäminen on tärkeää, jotta voit kommunikoida ranskaksi tehokkaasti. Esimerkiksi:

  • J'ai mangé une pomme. (Söin omenan.) - "ai mangé" on verbin "manger" mennyt aikamuoto.
  • Je mangerai une pomme. (Minä syön omenan.) - "mangerai" on verbin "manger" futuurimuoto.
  • Je mange une pomme. (Syön omenan.) - "mange" on verbin "manger" preesens.

  Hämmentävät prepositiot

  Ranskan kielessä on monia prepositioita, ja voi olla haastavaa tietää, mitä niistä käyttää tietyssä tilanteessa. Yksi yleinen virhe on sekoittaa keskenään prepositiot, joilla on samanlainen merkitys, kuten "à" ja "de".

  Oikein preposition käyttäminen on tärkeää, jotta voit kommunikoida tehokkaasti ranskaksi. Esimerkiksi:

  • Je vais à la maison de mon ami. (Menen ystäväni luokse.) - Tässä lauseessa pitäisi käyttää "chez" eikä "à", joten sen pitäisi olla "Je vais chez mon ami".
  • Je suis content de ma voiture. (Olen tyytyväinen autooni.) - Tässä lauseessa pitäisi käyttää "avec" sanan "de" sijasta, joten sen pitäisi olla "Je suis content avec ma voiture".

  Aksenttien unohtaminen

  Ranskassa kieliopilliset aksentit ovat kielen olennainen osa, ja ne voivat vaikuttaa merkittävästi sanan merkitykseen. Kolme yleisintä aksenttia ranskassa ovat akuutti aksentti (é), grav aksentti (è) ja circumflex aksentti (ê).

  Oikein aksentin käyttäminen on ratkaisevan tärkeää, jotta haluttu merkitys välittyy ja vältetään sekaannukset viestinnässä. Ranskan kielen oppijana on tärkeää kiinnittää huomiota aksentteihin ja harjoitella niiden oikeaa käyttöä, jotta voit parantaa viestintätaitojasi kielellä.

  Vinkkejä yleisten ranskan kielioppivirheiden välttämiseen

  Yleisten kielioppivirheiden välttäminen tuntuu aluksi vaikealta tehtävältä, sillä ranska on yleisesti ottaen vaikea kieli oppia. Se on kuitenkin olennaisen tärkeää, jotta voi kommunikoida tehokkaasti millä tahansa kielellä, myös ranskaksi.

  Uuden kielen oppiminen voi olla haastavaa, ja virheitä voi helposti tehdä, etenkin kieliopin osalta. Harjoittelulla ja omistautumisella sekä tässä blogipostauksessa saamillasi vinkeillä on kuitenkin mahdollista välttää nämä virheet ja tulla itsevarmemmaksi ja sujuvammaksi puhujaksi.

  Tässä osiossa annamme vinkkejä siitä, miten välttää tavallisia ranskan kielioppivirheitä, kuten artikkelien oikeaoppinen käyttö, adjektiivien ja adverbien erottaminen toisistaan, pronominien asianmukainen käyttö, prepositioiden, aikamuotojen ja aksenttien huomioiminen ja paljon muuta. Näitä vinkkejä noudattamalla oppijat voivat parantaa ranskan kielioppia ja viestintätaitojaan.

  Harjoittele, harjoittele, harjoittele

  Paras tapa välttää yleisiä ranskan kielioppivirheitä on harjoitella mahdollisimman paljon. Mitä enemmän harjoittelet, sitä paremmin omaksut kielen ja sitä helpommin vältät virheitä.

  Lue ranskalaisia tekstejä

  Ranskalaisten tekstien lukeminen, olivatpa ne sitten romaaneja, sanomalehtiä tai verkkoartikkeleita, voi olla erinomainen tapa parantaa ranskan kielioppia. Kun luet, kohtaat monia esimerkkejä oikeasta ranskan kieliopista, mikä voi auttaa sinua ymmärtämään sääntöjä paremmin.

  Kuuntele ranskan puhujia

  Ranskan puhujien kuunteleminen, olivatpa he sitten äidinkielisiä puhujia tai muita oppijoita, voi olla erinomainen tapa parantaa ranskan kielioppia. Kun kuuntelet, kuulet oikeaa ranskan kielioppia asiayhteydessä, mikä voi auttaa sinua ymmärtämään paremmin, miten kieli toimii.

  Käytä verkkolähteitä

  On saatavilla on monia verkkoresursseja, jotka voivat auttaa sinua parantamaan ranskan kielioppia, kuten verkkosivustoja, sovelluksia ja podcasteja. Näistä resursseista voit saada lisäharjoitusta ja ohjeita ranskan kielen yleisiin kielioppivirheisiin.

  Alhaalla on joitakin verkkoresursseja, jotka on erityisesti suunnattu tavallisten ranskan kielioppivirheiden välttämiseen:

  • Kwiziq - Kwiziq on online-resurssi, joka tarjoaa erilaisia ranskan kieliopin oppitunteja, tietokilpailuja ja harjoituksia, jotka auttavat oppijoita parantamaan kielioppitaitojaan ja välttämään yleisiä virheitä.
  • Lawless French - Lawless French on verkkosivusto, joka tarjoaa ilmaisia ranskan kielioppitunteja ja tietokilpailuja sekä resursseja ranskan sanaston ja kulttuurin oppimiseen.
  • FluentU French Blog - FluentU French Blog tarjoaa valikoiman artikkeleita ja resursseja, jotka keskittyvät oppimiseen ja yleisten ranskan kielioppivirheiden välttämiseen sekä muihin ranskan kielen osa-alueisiin.
  • The French Experiment - The French Experiment on verkkosivusto, joka tarjoaa ilmaisia ranskan kielioppitunteja ja harjoituksia sekä erilaisia muita resursseja ranskan kielen oppimiseen, kuten sanastoa ja ääntämistä.
  • Learn French with Alexa - Learn French with Alexa on YouTube-kanava, joka tarjoaa ranskan kielen oppitunteja ja harjoituksia, mukaan lukien oppitunteja yleisten ranskan kielioppivirheiden välttämisestä.
  • FrenchCrazy - FrenchCrazy on verkkosivusto, joka tarjoaa erilaisia resursseja ranskan kielen oppimiseen, kuten kielioppitunteja ja harjoituksia, sanastoluetteloita ja kulttuuritietoa.
  • French Together - French Together on verkkosivusto, joka tarjoaa erilaisia resursseja ranskan kielen oppimiseen, kuten kielioppitunteja ja harjoituksia, sanastoluetteloita ja vinkkejä yleisten ranskan kielioppivirheiden välttämiseen.

  Käyttämällä näitä verkkoresursseja löydät apua, vinkkejä ja oppitunteja, joiden avulla voit tunnistaa ja välttää yleisiä ranskan kielioppivirheitä sekä parantaa yleisiä kielioppitaitojasi ja kielitaidon sujuvuutta. Jos olet vanhempi tai opettaja, joka auttaa lasta parantamaan sanavarastoaan, tutustu blogipostaukseen "Lasten vahvan sanavaraston rakentaminen", ja jos olet vasta aloittamassa omaa matkaasi ranskan kielen oppimiseen, blogipostaus "Tärkeää ranskan sanastoa aloittelijoille" on sinua varten.

  Tule ranskan kurssille tai löydä yksityisopettajaa

  Vaikka verkkolähteet voivat olla loistava tapa oppia ranskaa ja parantaa kielioppitaitojasi, on myös hyötyä siitä, että löydät ranskan kurssin tai yksityisopettajan paikalliselta alueeltasi. Kurssilla tai opettajan kanssa voit saada henkilökohtaista opetusta, esittää kysymyksiä, harjoitella puhumista ja kuuntelemista ja saada palautetta edistymisestäsi.

  Ranskan kielen kursseja tai opettajia voi löytää monista eri paikoista, kuten kielikouluista ja online-tutorointi sivustoilta. Jos haluat löytää ranskan kurssin tai opettajan läheltäsi, kokeile etsiä verkossa esimerkiksi seuraavilla termeillä: "ranskan kurssit Helsingissä" tai "ranskan opettaja Turussa". Voit myös tarkistaa paikalliset ilmoitukset, yhteisön ilmoitustaulut tai kysyä paikallisesta kirjastosta tai kielikeskuksesta.

  Olitpa sitten mieluummin ryhmätunneilla tai yksilötunneilla, tarjolla on monia vaihtoehtoja kaiken tasoisille oppijoille. Jos et löydä kielikurssia läheltäsi, yksityisopettaja voi olla täydellinen vaihtoehto, sillä heitä löytyy monista Suomen kaupungeista, kuten Helsingistä, Turusta, Tampereelta, Jyväskylästä ja Rovaniemellä.

  Kun löydät alueeltasi ranskan kielen tunnit tai ranskan kielen opettajan, voit saada henkilökohtaista opetusta, harjoitella puhe- ja kuuntelutaitojasi ja saada palautetta edistymisestäsi. Tämä voi olla loistava tapa parantaa ranskan kielen kielioppitaitojasi sekä yleistä kielitaitoasi.

  Johtopäätös

  Ranskan kielioppi voi olla haastavaa, mutta harjoittelemalla ja omistautumalla voit välttää yleisiä virheitä ja tulla varmemmaksi ja sujuvammaksi ranskan puhujaksi. Muista käyttää artikkeleita oikein, erota adjektiivit ja adverbit toisistaan, käytä pronomineja oikein ja kiinnitä huomiota prepositioihin, aikamuodot ja aksentit. Seuraamalla näitä vinkkejä ja välttämällä yleisiä ranskan kielioppivirheitä olet hyvällä tiellä kielen hallintaan.

  Yhteenvetona voidaan todeta, että oppijat tekevät useita yleisiä ranskan kielen kielioppivirheitä, kuten artikkelien unohtaminen, adjektiivien ja adverbien sekoittaminen, pronominien väärinkäyttö, serin ja estin sekoittaminen, väärän aikamuodon käyttäminen, prepositioiden sekoittaminen ja aksentin unohtaminen. Näiden virheiden välttämiseksi oppijat voivat harjoitella mahdollisimman paljon, lukea ranskankielisiä tekstejä, kuunnella ranskankielisiä puhujia, käyttää verkkolähteitä ja käydä ranskan kurssin. Näitä vinkkejä noudattamalla oppijoista voi tulla itsevarmempia ja sujuvampia ranskan kielessä. Bonne chance!