Lasten vahvan sanaston rakentaminen: Vinkkejä ja strategioita mitä voitte kokeilla jo tänään

Lasten vahvan sanaston rakentaminen: Vinkkejä ja strategioita mitä voitte kokeilla jo tänään

Julkaistu: 11.2.2023 Kirjailija: Juraj S.

Sanastolla on ratkaiseva merkitys lapsen kehitykselle ja tulevalle menestykselle, sillä se mahdollistaa tehokkaan viestinnän, parantaa kirjoitustaitoja ja vahvistaa kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja. Vahvan sanavaraston rakentaminen lapsille voi kuitenkin olla haastavaa, etenkin maailmassa, jossa teknologia vie niin paljon tilaa useimpien lasten elämässä. Tässä kattavassa oppaassa kerromme tehokkaimmista strategioista lasten englannin kielen sanavaraston rakentamiseksi ja hyödynnämme tutkimukseen perustuvia menetelmiä, jotka ovat osoittautuneet onnistuneiksi. Luku- ja sanaleikeistä yhteysoppimiseen ja kirjoitusharjoituksiin on tarjolla vinkkejä ja tekniikoita, jotka ovat hauskoja, mukaansatempaavia ja helposti toteutettavia. Tämä opas on arvokas apuväline riippumatta siitä, onko lapsesi vasta aloittamassa tai haluamassa parantaa sanavarastoaan. Sukelletaan siis mukaan ja annetaan lapsellesi paras perusta vahvalle ja monipuoliselle sanavarastolle.

Menetelmä 1: Lukeminen

Lukeminen on yksi tehokkaimmista tavoista rakentaa lapsille vahva englannin kielen sanavarasto. Kun lapset lukevat, he kohtaavat uusia sanoja ja lauseita, jotka laajentavat heidän sanavarastoaan ja lisäävät heidän kielellistä ymmärrystään. Lukeminen auttaa lapsia myös ymmärtämään paremmin asiayhteyksiä, mikä on olennaista uusien sanojen tehokkaan käytön kannalta. Lukemalla monenlaista aineistoa, kuten kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta ja runoutta, lapset voivat tutustua monenlaisiin sanoihin ja sanamalleihin.

Vinkkejä lasten kannustamiseen lukemaan

Lukeminen on olennainen osa lasten vahvan englanninkielisen sanavaraston rakentamista. Tarjoamalla iänmukaista materiaalia, tekemällä lukemisesta hauskaa ja kannustamalla itsenäiseen lukemiseen voit auttaa lasta kehittämään rakkauden kieleen ja runsaan sanavaraston, josta on hyötyä koko elämän ajan. Alla on 3 keskeistä ehdotusta toiminnoiksi, jotka kannustavat lapsia lukemaan.

  Tarjoa ikään sopivaa materiaalia

 • Lapsille ikätasolle sopivien lukumateriaalien tarjoaminen on tärkeä askel lasten kannustamisessa lukemaan. Valitse kirjoja ja muuta materiaalia, jotka vastaavat lapsen lukemisen tasoa ja kiinnostuksen kohteita. Tämä auttaa häntä tuntemaan itsensä varmaksi ja motivoituneeksi jatkamaan lukemista.
 • Tee lukemisesta hauskaa

 • Lukeminen voi olla lapsille hauskaa ja nautinnollista puuhaa, varsinkin kun sitä lähestytään leikkimielisesti. Kannusta lapsia lukemaan tekemällä siitä osa heidän päivittäisiä rutiinejaan, kuten lukemalla ennen nukkumaanmenoa tai varaamalla joka viikko aikaa perheen lukemiseen. Voit myös luoda kotiisi viihtyisän lukunurkkauksen ja tarjota kirjoja, peittoja ja tyynyjä, jotta lukemisesta tulisi mukava ja nautinnollinen kokemus.
 • Kannusta itsenäiseen lukemiseen

 • Lasten kannustaminen itsenäiseen lukemiseen on tärkeä osa sanavaraston kartuttamista. Kannusta lasta valitsemaan kirjoja, joista hän on kiinnostunut, ja lukemaan itse. Tämä auttaa heitä rakentamaan itseluottamustaan ja itsenäisyyttään lukijoina ja lisää heidän altistumistaan uusille sanoille ja ideoille.

Menetelmä 2: Keskustelu

Lasten rohkaiseminen puhumaan ja osallistumaan keskusteluun on olennainen osa heidän sanavarastonsa kehittämistä. Osallistumalla keskusteluun lapset altistuvat uusille sanoille, käsitteille ja ideoille, mikä auttaa laajentamaan heidän sanavarastoaan ja kehittämään kielitaitoaan. Lisäksi keskusteluun osallistuminen auttaa lapsia harjoittelemaan oppimiensa sanojen käyttöä asiayhteydessä, mikä voi lisätä heidän ymmärtämistään ja uuden sanaston säilyttämistä.

  Kysy kysymyksiä

 • Kysymysten esittäminen on yksinkertainen ja tehokas tapa rohkaista lapsia puhumaan ja osallistumaan keskusteluun. Esitä avoimia kysymyksiä, joiden avulla lapset voivat tarkentaa ja jakaa ajatuksiaan ja ideoitaan, mikä antaa heille tilaisuuksia käyttää ja harjoitella sanastoa.
 • Kannusta lapsia esittämään kysymyksiä

 • Lasten rohkaiseminen kysymysten esittämiseen voi myös auttaa rakentamaan heidän sanavarastoaan. Tämä ei ainoastaan anna lapsille mahdollisuuden kysyä uusista sanoista tai käsitteistä, joista he ovat epävarmoja, vaan se myös osoittaa heille, että on tärkeää etsiä aktiivisesti tietoa.
 • Keskustele lasten kanssa

 • Keskusteleminen lasten kanssa voi olla hauska ja tehokas tapa kartuttaa lasten sanavarastoa. Kuuntele tarkkaavaisesti, mitä heillä on sanottavaa, ja esitä jatkokysymyksiä rohkaistaksesi heitä jatkamaan puhumista. Kun lapset tuntevat tulleensa kuulluiksi ja arvostetuiksi, he osallistuvat todennäköisemmin keskusteluun ja ovat halukkaampia käyttämään uusia sanoja.

Menetelmä 3: Sanapelit, palapelit ja tietokilpailut

Toiminnot, kuten pelit, tietokilpailut ja arvoitukset, ovat hauska ja mukaansatempaava tapa rakentaa lapsille vahvaa englannin kielen sanavarastoa. Nämä aktiviteetit haastavat lapset ajattelemaan luovasti, palauttamaan mieleen uusia sanoja ja käyttämään niitä asiayhteydessä, mikä auttaa vahvistamaan niiden merkitystä ja käyttöä. Pelit, tietokilpailut ja arvoitukset voivat myös auttaa lapsia ymmärtämään paremmin kielen rakennetta ja oikeinkirjoitusta, mikä on olennaisen tärkeää vahvan sanavaraston rakentamisessa.

Pelit, jotka edistävät sanaston rakentamista

Sanapelit ja arvoitukset ovat hauska ja mukaansatempaava tapa rakentaa lapsille vahvaa englannin kielen sanavarastoa. Valitsemalla pelejä ja palapelejä, jotka sopivat lapsen ikään ja kiinnostuksen kohteisiin, voit auttaa lasta kehittämään rakkautta kieltä kohtaan ja rikasta sanavarastoa, josta on hyötyä koko elämän ajan.

  Scrabble

 • Scrabble on klassinen sanapeli, joka sopii kaikenikäisille lapsille. Tässä pelissä pelaajat muodostavat kirjainlaattojen avulla sanoja pelilaudalle. Scrabble on loistava tapa rohkaista lapsia käyttämään mielikuvitustaan, ajattelemaan luovasti ja kehittämään rakkautta kieltä kohtaan.
 • Bananagrams

 • Bananagrams on nopeatempoinen sanapeli, joka sopii haasteita rakastaville lapsille. Tässä pelissä pelaajat kilpailevat luodakseen toisiinsa liittyvistä sanoista koostuvan ruudukon. Bananagrams on hauska tapa auttaa lapsia kehittämään sanavarastoaan ja parantamaan oikeinkirjoitustaitojaan.
 • Ristikot

 • Ristikot ovat klassinen tapa kehittää sanavarastoa ja parantaa oikeinkirjoitustaitoja. Ne ovat loistava tapa rohkaista lapsia ajattelemaan kriittisesti ja luovasti sekä haastamaan itsensä käyttämään uusia sanoja asiayhteyksissä. Ristikot ovat myös hauska tapa oppia uusia sanoja ja parantaa sanaston taitoja.
 • Boggle

 • Boggle on nopeatempoinen sanapeli, joka sopii erinomaisesti haasteista pitäville lapsille. Tässä pelissä pelaajat etsivät sanoja kirjainristikosta. Boggle on hauska tapa auttaa lapsia kehittämään sanavarastoaan, parantamaan oikeinkirjoitustaitojaan ja kehittämään kriittistä ajattelua.

Menetelmä 4: Sanaliitokset

Sana-assosiaatio on hauska ja tehokas tapa kehittää lasten sanavarastoa. Leikki toimii yhdistämällä sanoja toisiinsa niiden merkitysten, assosiaatioiden tai samankaltaisuuksien perusteella. Leikkimällä sana-assosiaatiopelejä lasten kanssa voit auttaa heitä oppimaan uusia sanoja, parantamaan muistia ja muistamista sekä kartuttamaan sanavarastoaan hauskalla ja mukaansatempaavalla tavalla. Noudattamalla näitä alla olevia 4 vinkkiä voit luoda sana-assosiaatiopelejä, jotka auttavat lasta kehittämään rakkautta kieltä kohtaan, jota kohti hän työskentelee.

  Aloita yksinkertaisilla sana-assosiaatioilla

 • Kun pelaat sana-assosiaatiopelejä lasten kanssa, on tärkeää aloittaa yksinkertaisista sanaliitoista, jotka lasten on helppo ymmärtää ja muistaa. Harkitse aloittamista sanoilla, jotka liittyvät yleisiin esineisiin tai toimintoihin, kuten ruokaan, eläimiin tai harrastuksiin.
 • Kannusta luovaan ajatteluun

 • Kannusta lapsia ajattelemaan luovasti pelatessasi sana-assosiaatiopelejä. Tämä auttaa heitä kartuttamaan sanavarastoaan tekemällä yhteyksiä sanojen välille, joita he eivät ehkä muuten olisi ajatelleet.
 • Tee siitä haaste

 • Tee sana-assosiaatiopeleistä haaste lapsille asettamalla aikarajoja, lisäämällä vaikeusastetta pelin edetessä tai lisäämällä muita kilpailuelementtejä, kuten pisteitä tai palkintoja. Tämä auttaa pitämään pelin mielenkiintoisena ja mukaansatempaavana lapsille ja auttaa heitä myös kartuttamaan sanavarastoaan nopeammin.
 • Pelaa parin kanssa tai ryhmässä

 • Sana-assosiaatiopelien pelaaminen parin kanssa tai ryhmässä voi olla lapsille hauskaa ja sosiaalista toimintaa. Tämä antaa heille myös mahdollisuuden oppia toisilta, kuulla uusia sanoja ja ideoita sekä kartuttaa sanavarastoaan kannustavassa ja yhteistoiminnallisessa ympäristössä.

Menetelmä 5: Visuaaliset apuvälineet

Visuaaliset apuvälineet voivat olla tehokas apuväline lasten sanavaraston kartuttamisessa. Yhdistämällä visuaalisia kuvia uusiin sanoihin lapset voivat luoda mielekkäitä yhteyksiä, jotka auttavat heitä muistamaan sanojen merkityksen. Visuaaliset apuvälineet voivat myös tehostaa oppimisprosessia lasten kannalta kiinnostavammaksi ja miellyttävämmäksi, mikä johtaa parempaan muistiin jäämiseen ja ymmärtämiseen. Alla on pari esimerkkiä visuaalisista apuvälineistä, joita voidaan käyttää tehokkaaseen kielenoppimiseen.

  Kortit

 • Flashcards ovat yksinkertainen ja tehokas visuaalinen apuväline, joka voi auttaa lapsia oppimaan uusia sanastosanoja. Kirjoita vain sana kortin toiselle puolelle ja määritelmä toiselle puolelle, ja lapset voivat testata sanastotietämystään flashcardien avulla.
 • Kuvakirjat

 • Kuvakirjat voivat myös olla loistava visuaalinen apuväline, joka auttaa lapsia kartuttamaan sanavarastoaan. Kuvakirjat sisältävät usein kuvituksia, jotka liittyvät tekstiin ja auttavat lapsia luomaan yhteyksiä sanojen ja niiden merkitysten välille. Lapset voivat myös käyttää kuvakirjoja lukemisen ja ymmärtämisen taitojen harjoitteluun, jolloin heidän sanavarastonsa laajenee entisestään.

Menetelmä 6: Kontekstuaalinen oppiminen

Kontekstuaalinen oppiminen on tehokas ja mukaansatempaava tapa auttaa lapsia rakentamaan vahvaa ja monipuolista sanavarastoa. Oppimalla sanoja kontekstissa lapset pystyvät ymmärtämään sanan merkityksen tavalla, joka liittyy heidän omiin kokemuksiinsa, ja se voi auttaa heitä muistamaan sanan tehokkaammin. Tämäntyyppinen oppiminen auttaa lapsia myös ymmärtämään sanojen välisiä suhteita ja sitä, miten sanoja voidaan käyttää eri tilanteissa. Seuraavassa selvitämme, miten kontekstuaalista oppimista voidaan toteuttaa käytännössä ja miten sitä voidaan käyttää olennaisena tapana sitouttaa lapsi oppimiseen.

  Käyttöviittausesimerkkejä

 • Yksi tehokkaimmista tavoista opettaa sanaston sanoja asiayhteydessä on käyttää lause-esimerkkejä. Tämä auttaa lapsia ymmärtämään sanan merkityksen ja sen, miten sitä käytetään eri tilanteissa. Kannusta lapsia toistamaan lause-esimerkkejä ja keksimään omia lauseita, joissa käytetään uutta sanasanaa.
 • Käytä tarinoita sanojen havainnollistamiseen

 • Tarinat ovat toinen loistava väline sanaston sanojen opettamiseen asiayhteydessä. Kertomalla tarinoita, jotka havainnollistavat sanojen merkitystä, lapset pystyvät ymmärtämään sanat mielekkäällä ja mieleenpainuvalla tavalla. Kannusta lapsia luomaan omia tarinoita, joissa käytetään uusia sanastosanoja.
 • Kannusta lapsia käyttämään sanoja keskustelussa

 • Lasten kannustaminen käyttämään sanaston sanoja keskustelussa on toinen tehokas tapa auttaa heitä oppimaan sanoja asiayhteydessä. Tämä voidaan tehdä keskusteluharjoitusten, roolileikkien tai yksinkertaisesti rohkaisemalla lapsia käyttämään uusia sanoja jokapäiväisessä keskustelussa. Käyttämällä sanoja keskustelussa lapset voivat vahvistaa ymmärrystään sanoista ja siitä, miten niitä käytetään eri tilanteissa.

Menetelmä 7: Palkkaa opettaja

Seitsemäs ja viimeinen tapa auttaa lasta rakentamaan vahvaa sanavarastoa englanniksi, on hankkia apua tukiopettajalta. Opettaja voi auttaa lasta ylläpitämään motivaatiota, rakentamaan itseluottamusta ja luomaan oppimisprosessiin rakennetta. Tukiopettajia on saatavilla sekä verkossa että henkilökohtaisesti, ja on yksittäisen lapsen ja vanhemman asia päättää, minkälainen tukiopetus sopii heille. Jos haluat löytää opettajan, hyvä paikka aloittaa on etsiä netistä, josta löydät sekä virtuaalista että fyysistä englannin kielen opetusta. Jos päätät löytää paikallisen, henkilökohtaisen tukiopettajan asuinkaupungistasi, voit etsiä tuutorointisivustojen tai -alustojen kautta, esimerkiksi käyttämällä hakusanoja kuten "tukiopetus Helsingissä" tai "kieltenopettaja Turussa". Lapsen ilmoittautuminen kielikursseille tai kielirikkaille oppitunneille voi myös tarjota mahdollisuuksia suunnitelmallisempaan kielenoppimiseen ja altistumiseen muille äidinkielisille puhujille. Nämä löytyvät etsimällä "kaupunkisi" (esim. englanninkielinen luokka Tampere tai englanninkieliset oppitunnit Joensuu) englanninkielistä luokkaa tai oppituntia. Kaiken kaikkiaan vanhempien ja huoltajien rooli on olennainen kielen edistämisessä. ja heidän aktiivisella osallistumisellaan voi olla merkittävä vaikutus lapsen kielitaitoon ja menestykseen pitkällä aikavälillä.

Yhteenveto ja päätelmät

Tässä tekstissä olemme käsitelleet erilaisia strategioita ja vinkkejä vahvan englanninkielisen sanavaraston rakentamiseen lapsilla. Yhteenvetona voidaan todeta, että vahvan englanninkielisen sanavaraston rakentaminen on erittäin hyödyllistä lapsen menestyksen kannalta sekä akateemisessa että henkilökohtaisessa elämässä. Käyttämällä strategioita, kuten lukemista, keskustelun kannustamista, sanaleikkejä ja arvoituksia, sanayhdistelmiä, visuaalisia apuvälineitä ja kontekstuaalista oppimista, vanhemmat, opettajat ja tukiopettajat voivat auttaa lapsia laajentamaan sanavarastoaan ja parantamaan yleistä kielitaitoaan. Lisäksi hyvän tukiopettajan löytäminen, joka ymmärtää lastasi ja hänen oppimistarpeitaan, voi osoittautua arvokkaaksi voimavaraksi lapsen sanavaraston kehittämisessä.

On tärkeää muistaa, että vahvan sanavaraston rakentaminen vaatii aikaa ja johdonmukaisuutta. Kannusta lastasi lukemaan säännöllisesti, pelaamaan sanaleikkejä ja keskustelemaan hänen kanssaan päivittäin, niin olet hyvällä tiellä auttaaksesi häntä rakentamaan rikkaan ja monipuolisen sanavaraston. Onnistumisen avain on löytää se, mikä sopii parhaiten kullekin lapselle, ja tehdä sanavaraston rakentamisesta hauska ja mukaansatempaava kokemus sekä lapsellesi että sinulle.