Mitä eroa on herralla, rouvalla, neidillä, ja neidillä?

Ero Mr.-, Mrs.-, Ms- ja Miss -lyhenteiden välillä.

Vastaus opettajalta 1
vastaus: Herra = käytetään yhdessä miehen sukunimen kanssa, jos ei voida määrittää, onko mies naimisissa vai ei.
Neiti = käytetään yhdessä naisen sukunimen kanssa, jos ei voida määrittää, onko nainen naimisissa vai ei.
Rouva = käytetään yhdessä naisen sukunimen kanssa silloin, kun tiedetään että nainen on naimisissa.

Neidin ja rouvan ero riippuu siitä, onko nainen naimisissa vai ei.
Neiti = naimaton
Rouva = naimisissa

Mr. – Lyhenne englanninkieliselle termille ’’mister’’, käytetään yhdessä miehen nimen kanssa. Se ei määritä, onko mies naimisissa vai sinkku. Suomenkielinen vastine on ’herra’.
Mrs. – Lyhenne englanninkieliselle termille ’’misses’’, joka käytetään yhdessä naisen nimen kanssa. Nainen on naimisissa. Suomenkielinen vastine on ’rouva’.
Miss – Käytetään naisen nimen kanssa. Nainen on naimaton. Suomenkielinen vastine on ’neiti’, mutta termiä käytetään harvoin.
Ms. – Lausutaan ’’mizz’’ ja käytetään yhdessä naisen nimen kanssa. Lyhenne ei määritä onko nainen naimisissa vai sinkku.